Boomfeestdag 2017 in Maastricht: een linde voor elke EU-lidstaat

Op 22 maart 2017 is het 60 jaar geleden dat in Apeldoorn de eerste Boomfeestdag werd gehouden, op initiatief van Staatsbosbeheer. Motief voor de campagne, erop gericht om de jeugd te doordringen van het belang van bomen in de woonomgeving, was de toegenomen zorg over de ontbossing, de verstening in de wereld – ook in Nederland.
Bij die eerste Boomfeestdag, in 1957 in Apeldoorn, waren 1600 schoolkinderen betrokken. Nu, 60 jaar later, nemen jaarlijks 115.000 kinderen deel aan de Boomfeestdag, waarbij gemiddeld 200.000 bomen worden geplant. In totaal zijn er nu, sinds 1957, door schoolkinderen 10 miljoen bomen geplant.
Dit jaar heeft Maastricht de eer ‘hoofdstad’ te mogen zijn van de landelijke Boomfeestdag. Thema van de Maastrichtse Boomfeestdag: Bomen Verbinden, waarmee de Stichting Nationale Boomfeestdag een verband legt met het Verdrag van Maastricht van 1992. Door de ondertekening van dat Verdrag richtten de landen van de Europese Gemeenschap in 1992 de Europese Unie op, de EU.
De ambassadeurs van de (nu) 28 EU landen zijn alle uitgenodigd om op 22 maart naar Maastricht te komen. Zij zullen, samen met Maastrichtse schoolkinderen, 28 lindes planten op het Europaplein, waar de A2 Maastricht binnenkomt. Een linde voor elke EU-lidstaat, in het kader van het project ‘Europe Calling’.