Hibis­cus Ter­ras­plant van het Jaar 2016

Een pro­fes­si­o­ne­le jury heeft Hibis­cus ver­ko­zen tot ter­ras­plant van het jaar 2016.Volgens de jury is Hibis­cus een rela­tief onbe­ken­de ter­ras­plant en dat is onte­recht. De prach­ti­ge en exo­ti­sche bloe­men in meer­de­re kleu­ren doen den­ken aan Hawaii en maken de plant tot een eye­cat­cher op elk ter­ras. De Hibis­cus zorgt voor een instant zomer gevoel zelfs als het weer een beet­je tegen­zit. De Ter­ras­plant van het Jaar is boven­dien geschikt voor zowel begin­nen­de als gevor­der­de tui­niers.
Als ter­ras­plant is Hibis­cus ver­krijg­baar in struik­vorm, op een stam­me­tje en als ‘mini-plant’. Ze heb­ben alle­maal die aan­dacht­trek­ken­de bloe­men van wel 12 cen­ti­me­ter in rood, oran­je, geel, paars, roze of wit. De spec­ta­cu­lai­re bloe­men bloei­en meest­al maar een dag, maar wor­den non-stop opge­volgd door nieu­we. En dat gaat de hele zomer door.
De ver­zor­ging van Hibis­cus is zeer een­vou­dig. Belang­rijk is een zon­ni­ge stand­plaats en regel­ma­tig water geven. Let er wel op dat in de bodem van de pot een gat zit of gebruik hydro­kor­rels. Over­tol­lig giet­wa­ter kan dan weg­vloei­en. Geef voor een rij­ke en extra lan­ge bloei ook plan­ten­voe­ding.
Bron: cgconcept.be