Griffioen is 'on the way to planetproof'!

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Griffioen Wassenaar. Sinds jaren wordt hard gewerkt om de productie en het vermarkten van de vasteplanten zoveel mogelijk te verduurzamen. Kort na de MPS-GAP certificering is nu ook het ‘On the way to PlanetProof’-certificaat behaald.
“Door het registreren en monitoren van de bedrijfsprocessen via PlanetProof krijgen wij inzicht in onze procedures en kunnen wij deze voortdurend aanpassen” aldus Arie Ravensbergen, teeltverantwoordelijke bij Griffioen Wassenaar.
Duurzame maatregelen
In de teelten is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum teruggebracht en vervangen door biologische alternatieven. Ziektegevoelige planten zitten niet meer in het assortiment. In de teelten voor planten in de openbare ruimte wordt geheel chemievrij gewerkt. Uitsluitend vasteplanten die de inheemse klimaatomstandigheden verdragen worden gebruikt.
Verder wordt er gebruik gemaakt van langzaam werkende meststoffen om de uitstoot van nutriënten zoveel mogelijk te beperken. Dankzij de teelt op lavavloeren is de (beperkte) uitstoot van nutriënten naar de ondergrond 0 procent.
Onkruid op de kwekerijen wordt bestreden met heet water. En planten voor openbaar groen worden al jarenlang zonder pot geleverd waarbij de kweekpotten worden hergebruikt. Deze zijn sowieso gemaakt van gerecycled consumentenplastic.
Duurzame samenwerking
Een nauwe samenwerking is opgebouwd met de Bijenstichting, Nederland Zoemt en de Vlinderstichting. Zij hebben het gehele assortiment beoordeeld. Daar zijn we trots op. Waar we ook aan werken is aan ‘Griffioen-honing’, middels de bijenkasten die onlangs op de kwekerijen zijn geplaatst.
Arie Ravensbergen: “Door deze en nog vele andere maatregelen verduurzamen wij onze productie en blijven wij continu werken aan een betere leefomgeving”.
 

‘On the way to PlanetProof’ is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Het bewijst (‘Proof’) dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Meer informatie: www.planetproof.nl en www.griffioenwassenaar.nl