Groene omgeving helpt dementie patiënten

Groene, goed onderhouden tuinen zijn goed voor onze leefomgeving en voor onze gezondheid. Die constatering is anno 2015 geen nieuws meer. Maar dat een groene omgeving ook buitengewoon helpt bij de verpleging van dementie patiënten is een nieuwe ontdekking, die naar voren komt uit een nieuwe studie van de medische faculteit van de Universiteit van Exeter in Groot-Brittannië. Wetenschappers van die universiteit onderzochten 17 studies naar het effect van een groene omgeving in verpleeghuizen. Daaruit bleek een verband tussen het ‘groen’ en een mindere mate van onrust en opgewondenheid bij de demente patiënten. In de groene gebieden kunnen de patiënten tuinieren, wandelen en in een rustige omgeving zitten – allemaal mogelijkheden waardoor een mens, ook een dementia patiënt, kalmeert.
Nader onderzoek is nodig, aldus de Britse wetenschappers, naar redenen waarom de groene omgeving niet vaker wordt ingezet bij de verpleging van dementie patiënten. Daarbij denkt men bijvoorbeeld aan gebrek aan personeel. Maar duidelijk is in elk geval dat variatie in de aanleg van de tuin nodig zijn om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende manieren waarop patiënten met hun groene omgeving kunnen en willen omgaan.