Groen spelen in de natuurspeeltuin in Voorschoten

Groen spelen is gezond. In Voorschoten wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een natuurspeeltuin waarbij zelf een kinderpanel inbreng heeft. Wij waren bij de presentatie van het ontwerp en kwamen tot de conclusie dat van peuterplek met modderkeuken tot eiland met moeraspad – in de Natuurspeeltuin zal ieder kind de juiste speelomgeving vinden. Ook aan kinderen met een beperking is gedacht bij het uitwerken van het gepresenteerde ontwerp. Het grootste gedeelte van de speeltuin zal toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kinderen in een rolstoel.
Op maandag 13 februari 2017 presenteerde landschapsarchitecte Fanni Tesselhof van ontwerpbureau Groene Spil tijdens een goed bezochte vrijwilligersbijeenkomst een schitterend ontwerp voor de natuurspeeltuin, die de volgende speelmogelijkheden zal bieden:
– Een peuterplek waar de allerkleinsten vooral zintuigelijke ervaringen kunnen op  doen in de modderkeuken, bij de aardbeienbak  en met een waterpomp.
– Een speelbos met veel los materiaal om zelf een hut of schuilkuil te bouwen, te klimmen en slingeren in de bomen en je heel goed te verstoppen.
– Een strandwal met hoogteverschillen, een tien meter lange tunnel en een natuurlijke waterloop.
– Het favoriete onderdeel van de leden van ons kinderpanel: een eiland met verschillende oversteekmogelijkheden, een dwaalbos en natuurvriendelijke oeverbeplanting/moerasgebied.
– En ten slotte een boomgaard waar kinderen zelf fruit kunnen plukken en dit ontspannen op kunnen eten in een hangmat.
Alle vijf speelwerelden zullen grotendeels rolstoeltoegankelijk worden gemaakt door de aanleg van (half)verharde paden. De Natuurspeeltuin Voorschoten werkt hiervoor nauw samen met stichting Nadja, specialist in het ontwikkelen van vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen met een beperking. (www.stichtingnadja.nl)
Na de presentatie van het ontwerp gingen alle werkgroepen meteen aan de slag om de plannen verder uit te werken. De komende maand zal een geschikte partij worden gezocht om de speeltuin aan te leggen. Wij hopen in april te kunnen starten met de aanleg. Er zullen klusdagen worden georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen met de aanleg.
Voorafgaand aan de vrijwilligersbijeenkomst is het kinderpanel van de natuurspeeltuin voor de derde keer bijeen gekomen. Het kinderpanel was erg blij met het gepresenteerde ontwerp, het klimeiland is nu al favoriet. Ook heeft het kinderpanel nagedacht over het organiseren van activiteiten waarmee we nog meer geld kunnen ophalen voor de aanleg van de speeltuin.
Voor meer informatie zie: http://natuurspeeltuinvoorschoten.nl/