Groen als medicijn

Over het verband tussen een groene omgeving en een gezond leven is al veel geschreven, ook in het kader van de Groene Stad. Een betrekkelijk nieuwe bron van kennis en activiteit op dit gebied is de website ‘Het Groene Medicijn’, een initiatief van Augie Vissers. Zij besteedt onder meer aandacht aan zorginstellingen die bewust ‘de helende werking van de natuur inzetten’ als middel ten behoeve van revalidatie, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.
Steeds meer zorgprofessionals zetten de natuurlijke omgeving in als ‘behandelkamer’ of ‘fitnessruimte’, lezen we op de website van het Groene Medicijn. Voorbeelden die kunnen dienen als inspiratie zijn hier te vinden.