Den Haag en BPD ontwikkelen samen groene woonwijk

De gemeente Den Haag en gebiedsontwikkelaar BPD hebben 25 maart 2016 een overeenkomst getekend voor de start van de ontwikkeling van een nieuwe, stedelijke wijk genaamd Proeftuin Erasmusveld. Deze wijk komt in de groene zone tussen Den Haag Zuid-West en Wateringse Veld.
Energiezuinige woningen, collectieve tuinen, deel-auto’s en een energiecoöperatie voor bewoners kenmerken straks de wijk. Bovendien hebben belangstellenden de mogelijkheid om mee te denken over de inrichting van deze nieuwe leefomgeving.
Met Proeftuin Erasmusveld wordt de herontwikkeling aangeduid van voormalige volkstuincomplexen tot een nieuwe buurt met ongeveer 350 woningen. Het plan van BPD voor deze ontwikkeling bouwt voort op het eind 2008 vastgestelde Masterplan Erasmusveld-Leywegzone en past binnen de ambitie van de gemeente om gebiedsontwikkelingen meer faciliterend te ondersteunen. De gemeente en BPD werkten eerder samen aan de ontwikkeling van het naastgelegen Wateringse Veld in dezelfde pps-vorm: Ontwikkelcombinatie Wateringse Veld (OCWV).
Bron: vastgoedmarkt.nl