Burn-out overwinnen met hulp van de natuur

Dat er een nauw verband bestaat tussen natuur en gezondheid is al heel lang bekend. In het Vitaliteitscentrum Vitura, in het Brabantse Biezen-Mortel, wordt de relatie tussen nastuurbeleving en psychisch welbevinden op een innovatieve en naar het zich laat aanzien kansrijke manier in de praktijk gebracht. Initiatiefnemer Bert van Helvoirt, van Van Helvoirt Groenprojecten kreeg het idee voor Vitura in Zweden, waar al elf vestigingen van een vitaliteitscentrum, voor ‘nature assisted health therapy’, zijn opgezet.
De ervaringen met de door de Zweedse Landbouwuniversiteit in Alnarp ontwikkelde behandelingen zijn dermate positief, dat ook Vitura goede hoop heeft op financiering van de therapie via het innovatieprogramma van Zorgverzekeraars Nederland. Vooralsnog worden in het Vitaliteitscentrum, in een groene omgeving met bos, park, natuur en water, mensen met een burn-out alleen nog behandeld op eigen kosten, dat wil zeggen betaald door hun werkgever.
De denktank UPP (Unconventional Ideas for People, Planet, Profit) waarin Van Helvoirt samenwerkt met drie andere groene ondernemers, heeft het initiatief genomen voor de oprichting van de Nature Assisted Health Foundation. Deze stichting stimuleert en initieert onderzoek naar de relatie tussen gezondheidszorg en natuur. Voor het onderzoek naar het Vitura Vitaliteitscentrum werkt de Nature Assisted Health Foundation samen met de Zweedse Landbouwuniversiteit in Alnarp en onderzoekers van de universiteit Tilburg.
 
Dit stuk is gebaseerd op een artikel van Wendy Bakker over Vitura in het blad Tuin en Landschap (nr. 3 van 2015) en op de website www.vitura.nl.