Bronovo Beweegtuin – fitness in de buitenlucht voor senioren

Als iedereen regelmatig zou bewegen zouden we ons fitter, gezonder en mentaal beter voelen. Dat geldt voor jongeren, maar zeker ook voor zestigplussers. Bij MCH-Bronovo in Den Haag wordt in april 2016 een zogenaamde beweegtuin geopend. De beweegtuin is bedoeld voor patiënten van het ziekhuis maar ook de senioren uit de buurt zijn van harte welkom en kunnen hier in de buitenlucht hun conditie opkrikken, hun spieren versterken of motoriek verbeteren.
In de ´speeltuin voor senioren´ komen eenvoudige toestellen te staan. Veel ouderen hebben door hun leeftijd, alsmede door lichamelijke en psychische gebreken een begrenzing in hun beweegmogelijkheden. Vaak is het echter zo dat er nog veel winst te behalen is. Naast dat beweging goed is voor de gezondheid heeft het samen bewegen ook eens een sociaal aspect.
Initiatief
Vanuit Bronovo kwam het initiatief van fysiotherapeut Rik van Hooff. In samenwerking met leverancier en speeltuinontwerper Yalp is gekeken naar het type toestellen dat gebruikt kan worden. Vervolgens is de Enk Groen en Golf benaderd voor het uitwerken van een ontwerp voor de tuin.
Een belevingstuin
De Enk heeft gekozen voor een belevingstuin. Niet alleen moeten de toestellen uitnodigen tot bewegen maar ook de omgeving van de tuin is hierin heel belangrijk. Kleur, belevingswaarde, biodiversiteit en afwisseling in het ontwerp zorgen ervoor dat de mensen worden uitgenodigd om te gaan bewegen op de toestellen.
Een beweegtuin heeft zowel een preventieve functie om ouderen gezond te houden, als een revaliderende functie. Volgens dhr. Van Hooff herstellen ouderen na een ingreep sneller als ze aan beweging doen. Ook als ze eenmaal zijn opgeknapt, hebben ze baat bij lichamelijke oefeningen. Je voorkomt er namelijk nieuwe afwijkingen en ongevallen mee. En in deze vorm kan dat ook nog eens op een sociale manier.
Bron: stad-en-groen.nl