Aandacht voor groene schoolpleinen binnen ‘Alles is Gezondheid’

Natuur kan een belangrijke rol spelen in de oplossingen van hedendaagse problemen, zoals het feit dat steeds meer mensen in een stedelijke omgeving wonen en steeds meer kinderen overgewicht of gedragsproblemen hebben.Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen, heeft zich daarom verbonden aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’. VHG-directeur Egbert Roozen ondertekende hiervoor op dinsdag 13 januari de pledge waarmee VHG de doelstellingen van het programma onderschrijft en concrete activiteiten aankondigt. 
Met de deelname aan ‘Alles is Gezondheid’ erkent VHG dat de branche een belangrijke rol speelt in de verbetering van de gezondheid van mensen. De positieve effecten van groen op het welzijn en de gezondheid van mensen zijn inmiddels in diverse onderzoeken aangetoond.

Handleiding voor hoveniers

VHG zal zich in dit kader richten op het realiseren van meer groene en dus gezonde schoolpleinen. Zo neemt de vereniging het initiatief om een praktische handleiding te ontwikkelen waarmee hoveniers ondersteund worden in hun bijdrage aan groene schoolpleinen en de interactie met de kinderen over het groen. De handleiding wordt ontwikkeld op basis van wetenschappelijke informatie. Hierbij wordt samengewerkt met organisaties die zich ook op groen en groen-/natuureducatie aan kinderen richten. “Net als met het concept de Levende Tuin proberen we hiermee de natuur dichter bij de gebruiker te brengen, in dit geval dus kinderen”, aldus Roozen.

Wetenschappelijk onderzoek

De wetenschappelijke informatie voor de handleiding Groene Schoolpleinen is onder andere afkomstig uit het meest recente onderzoek van Jolanda Maas (senior onderzoeker VUMC) Rianne Muller (VU) en Dieuwke Hovinga (hogeschool Leiden). Maas presenteerde tijdens de bijeenkomst de resultaten van een onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij het ontwerp van groene schoolpleinen. Het onderzoeksteam interviewde hiervoor leerkrachten en directies van 27 basisscholen en hoveniers en ontwerpers. Aan 274 leerlingen is bovendien gevraagd wat ze fijne en minder fijne plekken vinden op het groene schoolplein. Uit deze gesprekken en een expertmeeting genereerden de onderzoekers een uitgebreid overzicht van factoren die het succes van een groen schoolplein in sterke mate bepalen. “Dat zijn niet alleen technische aspecten zoals onderhoud en het voorkomen van speelerosie, maar ook procesmatige zaken zoals het creëren van draagvlak en het organiseren van participatie door kinderen en ouders.” Het onderzoek leverde ook inzichten op in de benodigde innovaties in de groensector en de competenties van hoveniers als het gaat om de aanleg van groene schoolpleinen. “Het is aan te bevelen om na te gaan in hoeverre deze competenties nu in de groenopleidingen zijn opgenomen. Wellicht is er een speciaal opleidingsprogramma denkbaar voor hoveniers op dit gebied”, aldus Jolanda Maas.

Foto: VHG-directeur Egbert Roozen ondertekent de pledge ‘Alles is Gezondheid’. Rechts onderzoeker Jolanda Maas. (foto Jan Dijstelbloem)