Zuid-Hol­land trekt € 3,3 mil­joen uit voor Flo­ri­a­de

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land stelt € 3,3 mil­joen beschik­baar om de komst van de Flo­ri­a­de in 2022 naar het gebied rond Zoe­ter­meer en Lan­sin­ger­land moge­lijk te maken.

De € 3,3 mil­joen moet met de bedra­gen van acht Zuid-Hol­land­se gemeen­ten (Alp­hen aan den Rijn, Bode­gra­ven-Reeuwijk, Bos­koop, Lan­sin­ger­land, Pijn­ac­ker-Noot­dorp, Rijn­wou­de, Wand­dinx­veen en Zoe­ter­meer) een start­ka­pi­taal ople­ve­ren van € 10 mil­joen. De tota­le kos­ten van de Flo­ri­a­de bedra­gen € 93 mil­joen.

Op dit moment zijn naast Zuid-Hol­land ook Amster­dam, Alme­re en Gro­nin­gen in de race om de inter­na­ti­o­na­le tuin­bouw­ten­toon­stel­ling bin­nen te halen. De mede­din­gers moe­ten voor 1 juli hun bid­book bij de Nati­o­na­le Tuin­bouw­raad inle­ve­ren. Begin okto­ber, bij het slui­ten van de Flo­ri­a­de in Ven­lo, wordt bekend gemaakt wie de Flo­ri­a­de in 2022 mag orga­ni­se­ren.