Wor­men uit­ge­zet in park tegen water­over­last

Park­be­heer­der Jeroen Glis­se­naar van de gemeen­te Arn­hem zet 10.000 dik­ke pie­ren uit op het gras in park Pre­sik­haaf.

In totaal gaat het om maar liefst 100 kilo wor­men. Deze wor­men moe­ten ervoor zor­gen dat er geen water op het gras blijft staan en daar­naast zor­gen zij voor een beter bodem­le­ven. Dit is een een­ma­li­ge actie: daar­na bren­gen de wor­men zelf het bodem­le­ven op peil.

Bron:
Gemeen­te Arn­hem