Winter 2010-2011 start de aanplant van Burgerbosje

De eerste Burgerbosjes worden in de winter van 2010-2011 geplant, daarna rolt het project zich over heel Nederland uit. Guusanke Vogt  won begin dit jaar de Nederlandse Natuurprijs voor Vrouwen 2010 van Terre des Femmes met Burgerbosje. Burgerbosje is een natuur- en milieuproject met een sociaal karakter. Burgerbosje zorgt er voor dat er meer bos en bomen in de directe leefomgeving van de burgers komen.

Burgers nemen zelf het voortouw bij Burgerbosje. Ze mobiliseren andere burgers, planten de bosjes en onderhouden ze ook. De sociale cohesie zorgt voor blijvende betrokkenheid. Burgerbosjes passen dan ook uitstekend in de bebouwde kom en daarbuiten.

Doelstelling van de regering
Met het project Burgerbosje wordt tegemoet gekomen aan de doelstelling van de regering om vóór 2020 Nederland te voorzien van meer bos en bomen. Het project wordt ondersteund door de ANWB en Staatsbosbeheer. 

Bomen of boompakketten
Grond kan worden verkregen via gemeentes, instellingen, particuliere grondbezitters, die de grond doneren of in bruikleen geven aan groepen burgers, in ruil voor een verantwoorde groene invulling. Burgers kopen bomen of boompakketten via Burgerbosje of bomen en boompakketten worden aan burgers gedoneerd door de eigenaars van de grond. Burgerbosje zorgt voor beplantingsplannen, begeleiding bij het planten en onderhoud, nu en later. Burgers krijgen hiermee hun eigen groene oase of recreatieve plek dicht bij huis.

Burgerbosboek
Het Burgerbosboek, dat in de nazomer van 2011 uit komt, vertelt alles over Burgerbosjes, Burgerbosbazen en het nieuwe Burgerbosbeeer.

Meer informatie over het project op www.burgerbosje.nl.