Winsemius en Veerman:

De ministers Winsemius (VROM) en Veerman (LNV) vinden dat de ontwikkeling van het groen in de steden achterblijft. De ministers zijn het eens met de Raad voor het Landelijk Gebied dat groen een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken.