Werkbezoek ‘Krimp en de Groene Stad’

Meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten krijgt de komende 15 jaar met bevolkingskrimp te maken. In Parkstad Limburg is die krimp al sinds 1997 zichtbaar. Tot 2035 zal de bevolking er met zo’n 18% dalen. Huizen staan leeg en de sloop van woningen is begonnen. Dit heeft grote effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. Door bijvoorbeeld te investeren in groen en recreatievoorzieningen kan deze kwaliteit op peil blijven.

Daarnaast wil Parkstad, een regio met vele dagattracties, inzetten op verblijfstoerisme. Toerisme moet over tien jaar bijna vijfhonderd miljoen euro per jaar genereren (exclusief de extra inkomsten van de detailhandel). Daardoor kunnen veel, voorzieningen, zoals infrastructuur, ondanks de krimp toch gehandhaafd blijven.

Kansen van krimp voor de groene stad
Op donderdag 3 juni 2010 (met optioneel avondprogramma en overnachting op 2 juni) organiseert het Kenniscentrum Recreatie samen met het programma Groen en de Stad, Parkstad Limburg en de gemeente Heerlen een werkbezoek over de kansen van krimp voor groen in de stad. Tijdens het werkbezoek komt de strategische visie van Parkstad Limburg op krimp en groen aan bod en bekijken we hoe groen meer ruimte krijgt in de wijk.

Bent u ambtenaar bij een gemeente, provincie of het rijk, GSB coördinator, projectleider van een wijk, stedenbouwkundig ontwerper, adviseur of onderzoeker? Of anderszins geïnteresseerd in ‘krimp en de groene stad’? Neem dan deel aan dit werkbezoek.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Kenniscentrum Recreatie