Weel­de­ri­ge groe­ne daken

Nu het groen in ste­den almaar schaar­ser wordt, zie je steeds meer daken die zijn begroeid met gras en ander groen. Dat staat niet alleen leuk, het heeft ook voor­de­len. Tus­sen de gebou­wen aan de Oos­te­lij­ke Han­dels­ka­de lig­gen gro­te par­keer­ga­ra­ges met groen erop. Het gras wordt er regel­ma­tig gemaaid, de bomen gesnoeid en de hele zomer wordt er gevoet­bald op het dak van de lager gele­gen par­keer­ga­ra­ge. Alleen de roos­ters opzij van de vel­den ver­ra­den dat het hier om een dak gaat. Eigen­lijk is dit een heel een­vou­dig voor­beeld van een dak­tuin. Maar wel een die steeds meer wordt toe­ge­past nu het groen in de stad een schaars goed wordt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Klik hier om het arti­kel te lezen

Ook inte­res­sant:
Groe­ne daken, ont­werp, ener­gie­be­spa­ring

Bron:
Trouw (Moni­que de Heer)