Wageningse onderzoekers meten Utrechtse stadswarmte

Het warme weer van de laatste dagen geeft Wageningse onderzoekers de gelegenheid het stadsklimaat van de binnenstad in kaart te brengen. Tot vrijdag monitoren twee bakfietsen het lokale microklimaat om de relatie met de temperatuurbeleving van de bewoners en bezoekers in kaart te brengen.

Medewerkers en studenten van Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR, constateren dat de mensen in de verschillende Utrechtse wijken het weer van de afgelopen dagen merendeels als comfortabel ervaren. Maar sommigen vinden luchttemperaturen tot 30 graden en gevoelstemperaturen tot 40 graden gewoon te heet.

Inrichting van stedelijke ruimte
Waarom de één het heet en de ander het wel lekker vindt, ligt onder andere aan de inrichting van de stedelijke ruimte. Om inzicht te krijgen in de invloed van verschillende inrichtingselementen, zoals groen, materialengebruik en water, zoals in grachten, op het microklimaat zijn twee onderzoeksgroepen van Wageningen University een meetcampagne begonnen. Daarin worden via interviews ook expliciet aan stadsbewoners vragen gesteld om inzicht te krijgen in hun beleving van de temperatuur.

7 graden verschil
De twee bakfietsen monitoren het microklimaat al sinds afgelopen zaterdag overdag en zelf ’s nachts. De langste continue meting liep van afgelopen maandagavond zes uur tot woensdagochtend half twee. Studenten van de Wageningse universiteit namen de nachtelijke fietsuren voor hun rekening. Het meetteam mat ‘s avonds meer dan 7 graden verschil tussen de Utrechtse binnenstad en het buitengebied. De meetcampagne is opgezet door de leerstoelgroepen Meteorologie en luchtkwaliteit en de groep Landschapsarchitectuur van Wageningen University.

Bron:
WUR