Wageningen UR biedt cursus ‘Multifunctionele Stadslandbouw’ aan

Stadslandbouw is mogelijk een antwoord op stedelijke zorgen als gebrek aan groen, rust, ruimte, duurzaamheid en cohesie. Wageningen UR biedt een cursus aan over de nieuwe visie op wat stad en landbouw, stedeling en boer voor elkaar kunnen betekenen.

De cursus geeft antwoord op vele vragen, zoals: wat kan landbouw voor mijn stad betekenen? Welke rol kan landbouw spelen in voedselstrategieën en educatie? Waar liggen de weerstanden? Hoe kom je van een idee naar een structuurvisie en van structuurvisie naar realisatie? Wie zet welke stap wanneer? Wat zijn de ervaringen van lopende projecten? Hoe kun je regie op het proces houden? Daarnaast geeft de cursus inspiratie door de behandeling van een aantal cases, zoals Almere Oosterwold, Eetbaar Rotterdam en de Nieuwe Warande in Tilburg.

Doelgroep
De cursus is gericht op beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, planologen, RO- adviseurs en stedenbouwkundigen die snel een breed beeld willen krijgen van welke rol landbouw voor hun stad kan spelen. Ook biedt de cursus nieuwe inzichten en handvatten voor een ieder die werkt aan een duurzame ontwikkeling van zijn of haar stad en daar voedselproductie een rol in wil laten spelen.

Klik hier voor meer informatie »

Bron:
Wageningen UR

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.