VVD Hilversum: “Groen is een kostbaar bezit”

Volgens de VVD Hilversum is de ‘mediastad’ een mooi dorp in een groene omgeving met een prettig en veilig woon- en werkklimaat. Groengebieden en dan met name het groen waarin de burger zich dagelijks beweegt, zijn volgens de partij een kostbaar bezit.

De partij geeft aan dat groen Hilversum aantrekkelijk maakt voor bewoners, het  recreatieve mogelijkheden geeft en een visitekaartje is voor bezoekers.

 

 

 

 

Concreet wil de VVD in de komende vier jaar de volgende groenplannen uitvoeren:

  • meer en kwalitatief betere groene ruimten binnen de bebouwde kom verspreid over de gemeente waar onze kinderen gezond kunnen spelen, volwassenen kunnen joggen en ouderen kunnen wandelen;
  • niet elk stukje groen gebruiken voor bebouwing;
  • meer nadruk op het plaatsen en zorgvuldig onderhouden van bomen langs wegen;
  • burgers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om heggen en struiken in hun tuin grenzend aan openbare ruimte goed te onderhouden, zodat ook burgers die minder goed ter been zijn, ongehinderd over het voetpad kunnen passeren.
     

Bekijk het verkiezingsprogramma van de VVD-Hilversum 2010 – 2014 »

Bron:
VVD Hilversum