De VROM-Inspectie heeft een handreiking gemaakt voor gemeenten met daarin alle mogelijkheden die zij hebben om woonoverlast te bestrijden. Woonoverlast, hinder in en rond de woning, kan variëren van verloederde tuinen en achterstallig onderhoud tot extreme overlast door vervallen (drugs-)panden, wietplantages of escalerende burenruzies.

Een buurt die langzaam ‘een beetje’ verloedert, kan verworden tot een onleefbare plaats met extreme vormen van overlast of zeer gevaarlijke en ongezonde situaties. Zo’n buurt weer prettig, gezond en veilig krijgen is een hele opgave. De gemeente is vanwege haar kennis over de lokale situatie en haar verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en veiligheid van wijken de aangewezen partij om de regie te voeren over de aanpak en preventie van woonoverlast.

Meer info

 

Bron:
VROM