Vrij spel voor het speel­bos

Deze bro­chu­re biedt gemeen­te hand­vat­ten om meer ruim­te in te rich­ten waar kin­de­ren zich kun­nen uit­le­ven en spe­len­der­wijs de gehei­men van de natuur kun­nen ont­dek­ken. Aan de hand van erva­rin­gen  met de hui­di­ge 40 Neder­land­se speel­bos­sen, wor­den tips gege­ven over belang, gebruik, aan­leg en beheer van een speel­bos.