Vrij spel voor het speelbos

Deze brochure biedt gemeente handvatten om meer ruimte in te richten waar kinderen zich kunnen uitleven en spelenderwijs de geheimen van de natuur kunnen ontdekken. Aan de hand van ervaringen  met de huidige 40 Nederlandse speelbossen, worden tips gegeven over belang, gebruik, aanleg en beheer van een speelbos.