Vogelbescherming plaatst groene gevel om biodiversiteit te stimuleren

Met het plaatsen van een nestkast voor de koolmees is de installatie van de groene gevelbeplanting op het gebouw van Vogelbescherming Nederland een feit. Jip Louwe Kooijmans van Vogelbescherming Nederland: Wij bieden al een vogelvriendelijke tuin bij ons pand in Zeist. Daar hoort ook een groene gevel die biodiversiteit stimuleert bij en dat is nu gerealiseerd. We hopen hiermee tevens een goed voorbeeld te geven voor huis- en gebouweigenaren in een sterk versteende stadsomgeving. Die mogelijkheden worden nu nog nauwelijks benut.
De verticale plantenwand heeft een oppervlakte van 28 m2. Door gebruik te maken planten als klokjesbloem, ooievaarsbek, eik- en tongvaren ontstaat een nieuwe leefomgeving voor allerlei insecten, waar veel vogels van profiteren. Naast voedsel biedt de wand door het gebruik van geïntegreerde nestkasten ook broed- en schuilgelegenheid.
Voordeel
Jip Louwe Kooijmans: €œWe laten op deze manier zien dat je geen tuin nodig hebt om een groene omgeving te creëren. Dat is niet alleen goed voor de vogels, maar ook voor de mens. De meerwaarde van de groene gevel ligt naast de verhoging van deze stedelijke biodiversiteit ook in temperatuur- en geluidsisolatie. Bovendien vangt de groene gevel fijn stof af waardoor de groene stad een bewezen gezondere verblijfsruimte wordt voor mens en dier.
Verticale plantenwand
De LivePanel is ontwikkeld door groenspecialist Mobilane uit Leersum. Dit innovatieve systeem is verwerkbaar rond deuren en ramen en is dakhelling volgend. Het geïntegreerde irrigatiesysteem zorgt voor water en plantenvoeding.