Vlaar­din­gen plant vier bij­zon­de­re bomen in het kader van ‘Groenste Stad’

De gemeen­te Vlaar­din­gen heeft van­daag vier bij­zon­de­re bomen geplant, om te vie­ren dat de stad is uit­ge­roe­pen tot Groen­ste Stad van Neder­land.

De bomen — water­ci­pres (boom van het jaar 2010), zak­doek­jes­boom, anna­pau­lowna­boom en doods­been­de­ren­boom — zijn geko­zen van­we­ge hun opval­len­de ken­mer­ken en sym­bo­liek. Ze ver­wij­zen naar ver­ras­send water­rijk, brui­send en his­to­risch Vlaar­din­gen.

De gemeen­te heeft Vlaar­din­gen tij­dens de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie als kla­ver­tje vier gepre­sen­teerd. Wie van boven­af naar de plat­te­grond van de stad kijkt, ont­dekt een kla­ver­tje vier. In elk kla­ver­blad werd dan ook een boom geplant. 

De bomen wer­den geplant door wet­hou­der Anny Atte­ma, bestuurs­lid Mar­jo­lijn Ruijs van Enten­te Flo­ra­le, voor­zit­ter van Cul­tuur­groep voor Laan‑, Bos- en Park­bo­men Jos Mou­wen, jon­ge­ren­op­bouw­wer­ker Brecht­je Simons, Yvon­ne Baten­burg en  kin­de­ren.

Op 22 juli wordt Vlaar­din­gen door de inter­na­ti­o­na­le Enten­te Flo­ra­le bezocht.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »


Jos Mou­wen, voor­zit­ter van Cul­tuur­groep voor Laan‑, Bos- en Park­bo­men van de NBvB, spreekt de gas­ten toe over de diver­se bomen


Enten­te Flo­ra­le bestuurs­lid Mar­jo­lijn Ruijs ver­telt in het kort iets over de groen­com­pe­ti­tie. Naast haar staat ‘het kla­ver­tje vier’ van Vlaar­din­gen


Kin­de­ren schep­pen grond bij de Anna­pau­lowna­boom


De Doods­been­de­ren­boom was de laat­ste boom die door scou­ting werd geplant