Vlaardingen knapt park ’t Nieuwelant op

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerp vastgesteld voor het park ’t Nieuwelant: meer licht en lucht, wandelpaden, waterpartijen en mogelijkheden voor sport, spel en recreatie. Het wordt een veelzijdig park dat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het groene karakter van de wijk Babberspolder-Oost, maar ook aantrekkelijk is voor mensen uit andere delen van de stad.

Het park vormt de groene buffer tussen de woonwijk en de A4 en is hard aan een opknapbeurt toe. Een hoge grondwaterstand is de hoofddader van de slechte kwaliteit van veel beplanting. In afwachting van de herstructurering van de aanliggende wijk Babberspolder-Oost heeft het beheer van het park enige jaren op een laag pitje gestaan. Hierdoor is het park te vol gegroeid.

Burgers betrokken bij ontwerp
Bij het maken van het ontwerp was een groep omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Tijdens enkele bijeenkomsten in de wijk zijn de ideeën over de inrichting van het park besproken en is uiteindelijk een ontwerp ontstaan.

 

Bomen zijn op kwaliteit onderzocht
Daarna werd in het wijkcentrum een tekening van een voorlopig ontwerp aan de wijkbewoners gepresenteerd en is iedereen in de gelegenheid gesteld te reageren op de plannen. Ook de Stichting Boombehoud was nauw betrokken. Alle bomen zijn vooraf zorgvuldig op kwaliteit onderzocht. Er moeten uiteindelijk flink veel bomen worden gekapt. Langs de A4 houdt het park wat wildere begroeiing. Daar worden ook minder bomen gekapt om ervoor te zorgen dat het geluidscherm zo veel mogelijk uit het zicht blijft. De uitvoering van werkzaamheden start naar verwachting dit najaar.

Bron:
Gemeente Vlaardingen

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.