Vernieuwde straatbomenwebsite bundelt ervaringen

De afgelopen maanden is de informatie op de site www.straatbomen.nl sterk uitgebreid. De vernieuwde site bevat naast veel foto’s en groeigegevens ook nieuwe nuttige informatie over enkele verwante straatboom projecten. De website biedt naast de Nederlandse informatie ook verwijzingen naar interessante gegevens over straatbomen in Duitsland.

Gemeenten en organisaties in Nederland werken sinds 1997 samen in het gebruikswaarde onderzoek laanbomen om de eigenschappen van nieuwe laanboomsoorten en -cultivars objectief in kaart te brengen. In de periode 1997-2005 zijn verspreid over Nederland in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd van in totaal 78 soorten en cultivars.

Alle bomen worden gedetailleerd beschreven en gefotografeerd. Het vergelijken van hun groei en ontwikkeling op verschillende standplaatsen levert unieke informatie op over hun gebruiksmogelijkheden. Over dit onderzoek verschijnen regelmatig publicaties in vakbladen. Daarnaast heeft het project sinds enkele jaren een eigen website: www.straatbomen.nl waar alle onderzoekslocaties zichtbaar zijn gemaakt zodat iedereen zelf de bomen kan bekijken. Ook zijn op de site alle publicaties uit het onderzoek in te zien. De informatie op deze site is in de afgelopen maanden sterk uitgebreid.

Onderzoekslocaties geïllustreerd met foto’s
Op de site zijn de meeste onderzoekslocaties nu geïllustreerd met foto’s. Daarnaast is informatie toegevoegd uit de eveneens door het Productschap Tuinbouw gefinancierde verwante projecten ‘Cultuurwaarde Onderzoek Laanbomen’ en ‘Toekomst voor de Iep’. Ook zijn verwijzingen toegevoegd naar het Duitse gebruikswaarde onderzoek door het GALK Arbeitskreis Stadtbäume en naar de site van de Duitse boom van het jaar.

Het project is inmiddels in de fase van de verwerking van alle gegevens. Eind 2010 verschijnt een boek over de ervaringen over de onderzochte bomen. Om bij het opstellen van de soortbeschrijvingen zoveel mogelijk ook de ervaringen uit de praktijk te betrekken is op de site een lijst opgenomen met de 20 soorten en cultivars waaraan momenteel wordt gewerkt. Beheerders worden opgeroepen om hun ervaringen met de bomen in deze lijst via de website door te geven. Deze lijst zal in de komende maanden regelmatig worden ververst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Hiemstra