Vernieuwde boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’ uitgebracht

De kwaliteitsnormen Commissie van de Raad voor de Boomkwekerij (het samenwerkingsverband van Anthos en NBvB) heeft deze maand een vernieuwde versie van het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van Boomkwekerijproducten’ uitgegeven.

In dit boek zijn de algemeen geaccepteerde en gebruikte kwaliteitsnormen opgenomen, waarmee boomkwekers, handelsbedrijven en eindafnemers hun voordeel kunnen doen. De normen in het boek hebben met name betrekking op plantgoed bos- en haagplantsoen, heesters, coniferen en laanbomen.

Het kwaliteitsnormenboek maakt deel uit van de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland(HBN); de HBN 2008 is er in opgenomen.

Nieuw
Nieuw in het boek is s de laatste versie van de lijst met ent-onderstam-combinaties met kans op onverenigbaarheid. Ook projectontwikkelaars en architecten wordt aanbevolen gebruik te maken dit kwaliteitsnormenboek. Leden van Anthos en NBvB hebben een exemplaar toegestuurd gekregen, maar het boek is ook verbkrijgbaar voor niet leden. Het boek kunt u bestellen bij de secretariaten van Anthos www.anthos.org  of NBvB www.nbvb.nl.