Ver­kie­zing ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is in vol­le gang

In Ensche­de, Lei­den, Wij­chen, Skar­ster­lan en Epe zijn in sep­tem­ber de boom­ver­kie­zin­gen gestart. Via de web­si­te boomverkiezing.nl kun­nen men­sen hun stem uit­bren­gen op hun favo­rie­te boom. De boom die het grootst aan­tal stem­men behaalt, wordt gehul­digd.

In de gemeen­te Ensche­de zijn er een­en­twin­tig bomen aan­ge­meld en er wordt momen­teel vol­op gestemd op deze aan­ge­mel­de bomen. Een moe­ra­sei­ken, een kas­tan­je en een mam­moet­boom staan op dit moment in de top drie en strij­den om de eer­ste plaats.

Wilt u meer infor­ma­tie over hoe de ver­kie­zin­gen in de ande­re plaat­sen ver­lo­pen, bekijk dan de web­si­te boomverkiezing.nl »

De ver­kie­zing: ‘Welke boom heeft de X‑factor?’ is een ini­ti­a­tief van de Bomenstich­ting in samen­wer­king met onder meer De Groe­ne Stad.

 

Bron:
Boomverkiezing.nl
Bomenstich­ting