Ver­dam­ping uit bomen koelt aar­de af

Ver­dam­ping uit bomen en vij­vers in stads­par­ken, zoals Cen­tral Park in New York, helpt niet alleen de stad afkoe­len, maar ook de hele pla­neet. Het was lang ondui­de­lijk wat het effect is van water dat ver­dampt uit bomen. Onder­zoe­kers van het Eco­lo­gy Depart­ment van Car­ne­gie beslui­ten in een nieu­we stu­die dat de ver­dam­ping de aar­de afkoelt, en dat het effect niet beperkt blijft tot het loka­le kli­maat.

Tot nu toe was nog niet bekend of het effect van ver­dam­ping ook toe­pas­baar is op het wereld­wij­de kli­maat. Som­mi­ge onder­zoe­kers ver­moed­den zelfs dat de water­damp de opwar­ming van de aar­de sti­mu­leert, omdat de damp als broei­kas­gas zou func­ti­o­ne­ren in de atmos­feer.

Dui­de­lijk­heid
Het onder­zoek, dat ver­scheen in Envi­ron­men­tal Research Let­ters, brengt dui­de­lijk­heid: uit de kli­maat­mo­del­len van de weten­schap­pers blijkt dat ver­dam­ping de opwar­ming van de aar­de tegen­werkt. De ver­dam­ping vormt immers laag­han­gen­de wol­ken in de atmos­feer, die de stra­len van de zon reflec­te­ren.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »


Bron:
HLN.BE
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.