Verburg steekt € 3,8 miljoen extra in groene krachtwijken

Krachtwijken in Alkmaar, Den Haag, Deventer, Eindhoven en Groningen krijgen extra geld voor groen in de wijk. Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ondertekent met de gemeenten op maandag 7 december in de Haagse Schilderswijk hiervoor de 5 groenconvenanten.

In totaal maakt minister Verburg € 3,8 miljoen vrij voor meer groen in krachtwijken in de periode 2010 – 2012. Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen voor deze periode ieder € 975.000. Deventer en Alkmaar € 430.000. Elke wijk heeft haar eigen concrete plannen. 

Voor de andere krachtwijken heeft minister Verburg begin 2009 al € 7,8 miljoen vrijgemaakt. Daarmee is bijvoorbeeld in Amsterdam-Noord een grote natuurspeeltuin aangelegd. In Utrecht zijn bewoners zelf aan de slag bij het beheer van hun binnentuinen.

 

Debat ‘Groene wijk, krachtige wijk’
De bijeenkomst heeft plaats in de Haagse Schilderswijk, waar het geld ingezet wordt om het Van der Vennepark groener te maken. De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh (Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media) is gastheer en begeleidt de aanwezigen naar het Van der Vennepark. Daar zet hij samen met minister Verburg en wijkbewoners symbolisch een boom op. Aansluitend is in het theater Culturalis een kort debat, met als thema ‘Groene wijk, krachtige wijk’. Tot slot ondertekent de minister, mede namens minister Eberhard van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI), met de wethouders de groenconvenanten.

Groene plannen per stad
Den Haag: samen met bewoners aan de slag
In de Schilderswijk wordt het Van der Vennepark helemaal opnieuw ingericht. Het park wordt nu al zeer veel gebruikt door bewoners van de wijk. Samen met deze bewoners wordt een nieuw ontwerp gemaakt waardoor het park groener, aantrekkelijker en beter te gebruiken wordt.

Groningen: van lentekriebels naar het groene schooldak
Langs de spoorlijn in de wijk De Hoogte worden kleine stukjes groen met elkaar verbonden. In de Korrewegwijk worden (achter)tuinen van onder meer studentenhuizen en straten opgeknapt. Het doel is minder overlast, meer ‘groene’ tuinen en kleurrijke buurten. Het Borgplein wordt opnieuw ingericht als groen hart van de wijk. Er komt meer educatie over duurzaamheid. Het schoolplein Karreplad krijgt een natuurlijke speelvoorziening onder meer met via een groen dak. Het project Klein Maar Fijn ondersteunt bewoners bij het creëren van ‘Groen’ in het klein. In het project Lentekriebels maken bewoners in het voorjaar de straat klaar voor de lente.

Deventer: natuurspeelplekken en groene parken
Het venenplantsoen (bij het Cruijffcourt) krijgt een facelift. Er komt een veilig, vernieuwd en groen park dat beter benut kan worden. Ook het Lingepark wordt opgeknapt. Deze keer conform het ontwerp van de bewoners. Op de hoek van de DouwelerWetering-Haringvlietstraat komt een natuurspeelplek waar kinderen uit de Rivierenwijk avontuurlijk kunnen spelen.

Alkmaar: vleermuizenkelder en ijsvogelwand in de avonturenheuvel
In de wijk Overdie wordt het park Oosterhout aangepakt. Er komt onder meer een avonturenheuvel om op te spelen, meer water en fiets- en voetpaden. De avonturenheuvel krijgt een vleermuizenkelder en ijsvogelwand waardoor het geschikt is voor natuur- en milieueducatie. Hierdoor biedt het park meer ruimte voor de jeugd om de spelen en voor bewoners om te recreëren. Voor de wijk Overdie betekent het park een verbinding tussen de buurten Oud- en Nieuw Overdie en een plek voor ontmoeting.

Eindhoven: via trotse bomen naar het natuurleerpad
In de wijk Woensel-West worden trotse plekken versterkt. Zo krijgen bijzondere bomen op het Edisonplein een prominente plek. De wijk Bennekel krijgt een nieuwe visie voor de toekomst, met daarin bijvoorbeeld de aanleg van een natuurleerpad Genneper Parken, aanpak van zijtuinen en de renovatie van het groene lint Tinelstraat. In de wijk Doornakkers lopen vier ‘groene’ projecten die het groen in de wijk versterken en spelen in het groen activeren.

Bron:
Ministerie van LNV