Ven­lo krijgt groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa

Het nieu­we stads­kan­toor in Ven­lo krijgt de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa. Gis­te­ren werd het voor­lo­pi­ge ont­werp van het gebouw gepre­sen­teerd.

Het gebouw dat in het gebied Maas­waard komt, wordt extreem duur­zaam. Ook ver­bruikt het vijf­tig pro­cent min­der ener­gie dan een stan­daard gebouw. Het gebouw is ont­wor­pen door archi­tec­ten­bu­reau Kraaij­van­ger Urbis uit Rotterdam.Het com­plex wordt gebouwd vol­gens het Crad­le 2 Crad­le-prin­ci­pe. Een par­keer­ga­ra­ge met 450 open­ba­re par­keer­plaat­sen en een fiet­sen­stal­ling komt onder het stads­kan­toor.

In 2012 wordt gestart met de bouw van het nieu­we stads­kan­toor en in 2014 wordt het in gebruik geno­men. De kos­ten zijn €46 mil­joen.

Bekijk de foto’s »

Bron:
Omroep Ven­lo