Veel belangstelling voor groene daken in Groningen

Er is veel belangstelling voor de mogelijkheden van groene daken in de gemeente Groningen. Afgelopen week heeft de Natuur en Milieufederatie Groningen in samenwerking met de gemeente Groningen een excursie langs een aantal vegetatiedaken in Groningen georganiseerd.

De Natuur en Milieufederatie Groningen en de gemeente Groningen willen inwoners stimuleren om bij te dragen aan een groene en energiezuinige stad. De gemeente hoopt dat vooral bewoners en gebruikers van gebieden met weinig groen, zoals de binnenstad of bedrijventerreinen, kiezen voor groene daken.

Groene daken zorgen voor koelte
Groene daken werken energiebesparend door de warmte in de winter vast te houden en zorgen voor koelte in de zomer. Ze werken als buffer bij hevige regenval en zijn aantrekkelijk voor insecten, kleine dieren en vogels. Ook hebben groene daken een positieve werking op de gezondheid.

Subsidie
De stimulerings-regeling Groene Daken van de gemeente Groningen is sinds 1 februari 2010 uitgebreid door de regeling ook open te stellen voor ondernemers. Daarnaast versoepelt het stadsbestuur de voorwaarden, waardoor meer aanvragers voor subsidie in aanmerking komen. In 2010 bedraagt de totale subsidiepot € 200.000,–.

Excursie
De excursie voerde langs vegetatiedaken met verschillende gebruiksfuncties.
Een van de locaties was Museum de Buitenplaats in Eelde, een veelbesproken voorbeeld van organische architectuur. Ook nam de groep een kijkje bij de nieuwbouw van het Centrum voor Levenswetenschappen op het Zernike complex waar op een hellend en licht hellend dak ruim 6.800 m² sedum-oppervlakte is gerealiseerd.

Diverse sprekers, waaronder stadsecoloog Wout Veldstra, gaven een toelichting op de stimuleringsregeling en over de ecologische betekenis van vegetatiedaken. Ook de technische kant van groene daken kwam aan de orde.

Lees ook: Steeds meer gemeenten subsidiëren daktuinen »

Bron:
Natuur en Milieu Federatie