Veel belangstelling voor Dag van de Stadslandbouw

Op 8 maart vond in Almere de eerste Dag van de Stadslandbouw plaats.  Met ruim 350 bezoekers heeft de dag laten zien dat er veel belangstelling voor het thema bestaat en dat stadslandbouw in Nederland nu als serieus fenomeen op de kaart is gezet. Deze groeiende, massieve beweging wordt steeds meer geïntegreerd in het reguliere voedselsysteem.

De aanpak van initiatieven overal in het land is heel divers. Belangrijk hierbij is het vinden van de juiste balans tussen passie en economie. Burgemeester Jorritsma noemde de ambitie van Almere om verschillende stadslandbouw projecten verder uit te werken, mede gezien de kandidatuur voor de Floriade van 2022.

Lessen uit Toronto: uitgaan van de behoeften van de stad
Wayne Roberts, de drijvende kracht achter de Toronto Food Policy Council (TFPC), heeft in zijn bijdragen laten zien dat stadslandbouw initiatieven het best tot hun recht komen wanneer zij uitgaan van de behoeften en urgenties van de stad. Zij kunnen helpen doelen op het gebied van gezondheid, stedelijke vernieuwing, sociaal-maatschappelijke integratie, groen en duurzaamheid te realiseren. De TFPC heeft veel positieve invloed gehad op het beleid het imago van de stad. Het dwingt tal van verschillende partijen bij elkaar te komen en concrete afspraken te maken. Hiermee heeft het de slagkracht om voedsel en stadslandbouw als doeltreffend middel in te zetten om zo te komen tot een meer leefbare, vitale en kwalitatief hoogwaardige stad.

Integrale visie
Tijdens een aparte bestuurdersbijeenkomst is gebleken, dat om de potentie van voedsel en stadslandbouw voor de stad waar te maken, het nodig is de energie en initiatieven van burgers en ondernemers de ruimte te geven en stappen te zetten. Ook is organiserend vermogen nodig om verbindingen te maken en door te pakken (zoals OSA in Almere). Het vraagt van overheden een dienende in plaats van regisserende rol. Het is belangrijk dat steden scherp in beeld brengen voor welke uitdagingen ze staan en waar landbouw en voedsel een bijdrage aan kan leveren. Een integrale visie met een hoog ambitieniveau werkt verbindend, richt de aandacht en zorgt ervoor dat het makkelijker wordt voor partijen om kansrijke functiecombinaties te identificeren.  Kennisontwikkeling en –uitwisseling in en tussen steden werkt versnellend.

Wollefoppengroen & Co winnaar Rabobank Stadslandbouw Award 2012
Aan het eind van de dag vond de verkiezing plaats van de eerste Rabobank Stadslandbouw Innovatie Award. Deze stimuleringsprijs is bedoeld voor ondernemers en andere initiatiefnemers die een creatief, innoverend en inspirerend idee hebben voor een stadslandbouw project in Nederland. Uit een totaal van 41 inzendingen hebben 3 finalisten hun idee voor de jury kunnen presenteren. Het project Wollefoppengroen & co uit Rotterdam is tot winnaar verkozen en heeft de prijs in ontvangst genomen.

Dag van de Stadslandbouw 2013
De volgende Dag van de Stadslandbouw zal plaatsvinden op donderdag 7 maart 2013. Meer informatie hierover is te vinden op:  www.dagvandestadslandbouw.nl.

Dit landelijke congres is georganiseerd in samenwerking met o.a. het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (OSA), het Ministerie van EL&I, Rabobank, Wageningen UR, Netwerk Platteland, CAH Almere en Nicis Institute.