Utrechtse landschappen in boekvorm samengevat

Inwoners van de provincie Utrecht en recreanten die meer willen weten over de verschillende landschappen in de provincie, kunnen vanaf nu de publicatie Utrechtse Landschappen raadplegen. In het boekje Utrechtse Landschappen worden vragen beantwoord als: Waarom is dit landschap zo open? Hoe is deze heuvel ontstaan? Wat was deze toren vroeger?

In 64 pagina’s is de ontstaansgeschiedenis van de zes Utrechtse landschappen Eemland, het Groene Hart, de Utrechtse Heuvelrug, het Rivierengebied, de Gelderse Vallei en de Waterlinies opgetekend. De provincie Utrecht is klein, maar heeft door haar bijzondere ligging prachtige, afwisselende landschappen.

Landschappen in stand houden
“Ondanks de grote druk om huizen te bouwen of bedrijventerreinen aan te leggen, slagen we er met elkaar in om deze landschappen in stand te houden, of zelfs mooier te maken,” zegt gedeputeerde Bart Krol (Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied) in het voorwoord. “Gemeenten, waterschappen, agrariërs en natuurbeheerders werken hierin samen, en ook de provincie draagt haar steentje bij. Dankzij deze gezamenlijke inspanning blijven onze landschappen van hoge kwaliteit.”

De informatie in Utrechtse Landschappen is afkomstig uit de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, waarin de provincie alle gegevens over de landschappen –beschrijving, geschiedenis, bodem, ontwikkelmogelijkheden etc. – verzamelde, met als doel de belangrijkste kwaliteiten te beschermen en versterken. De kwaliteitsgids wordt als richtsnoer en inspiratiebron gebruikt door professionals die werkzaam zijn in het landschap om plannen en projecten verder te helpen. De publicatie Utrechtse Landschappen is een selectie daarvan, geschikt voor het brede publiek.

Meer informatie 
De kwaliteitsgids vindt u op povincie-utrecht.nl/kwaliteitsgids. U kunt de publicatie bestellen via kwaliteitsgids@provincie-utrecht.nl.