Utrecht start drie proe­ven met groe­ne daken

De pro­vin­cie Utrecht is per direct gestart met drie proe­ven met groe­ne daken. Op basis van de resul­ta­ten doet de pro­vin­cie Utrecht begin 2011 een voor­stel voor ver­be­te­ring van groe­ne daken en een mas­sa­le intro­duc­tie hier­van.

De groe­ne daken en gevels wor­den getest op iso­la­tie, ener­gie­op­wek­king, water­ber­ging, fil­te­ren van fijn stof, geluids­dem­ping en het opvan­gen van C02.

De voor­be­rei­din­gen van een proef zijn nu gestart op het dak van wijk­cen­trum Ster­ren­wijk.

De pro­vin­cie inves­teert € 650.000 in het onder­zoek.

  • Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht

Utrecht start drie proe­ven met groe­ne daken
De pro­vin­cie Utrecht is per direct gestart met drie proe­ven met groe­ne daken. Op basis van de resul­ta­ten doet de pro­vin­cie Utrecht begin 2011 een voor­stel voor ver­be­te­ring van groe­ne daken en een mas­sa­le intro­duc­tie hier­van.