Utrecht inves­teert in ver­be­te­ring van aan­we­zi­ge groen

De stad Utrecht is wat het groen betreft niet de groen­ste stad van Neder­land, maar het bui­ten­ge­bied is daar­en­te­gen zeer groen. Utrecht is hard aan het werk om stad en land­schap met elkaar te ver­bin­den om zo het groen op te waar­de­ren.

Een van de belang­rijk­ste speer­pun­ten van de gemeen­te is het groot­scha­lig ont­wik­ke­len van recre­a­tie­ge­bie­den in het bui­ten­ge­bied. Dit staat in het Groen­struc­tuur­plan 2007. Een ander belang­rijk punt is om de bestaan­de ver­keers­aders voor het lang­za­me ver­keer in de stad op te waar­de­ren. En als laat­ste het ver­be­te­ren van het reeds aan­we­zi­ge groen in de stad.

 

 

 

 

Bron­nen:
Tuin&Landschap
Gemeen­te Utrecht