Utrecht investeert in 2011 € 4 miljoen om kwaliteit van groen te verbeteren

De gemeente Utrecht ontwikkelt de zones langs het Amsterdam-Rijnkanaal, de Vecht en de Kromme Rijn tot ‘groene linten’. Dit zijn verbindingen tussen het groen in de stad en de groengebieden om de stad. De gemeente investeert in 2011 circa € 4 miljoen om de kwaliteit van het groen in en om de stad te verbeteren.

Hiervan wordt € 2,2 miljoen extra ingezet op het uitvoeren van (wijk-) groenplannen en ‘groene linten’ en op een impuls in de hoofdbomenstructuur. Het accent van de investeringen ligt op groenarme buurten en krachtwijken.

Meerjaren Groenprogramma
Dit zijn plannen uit het Meerjaren Groenprogramma 2011 – 2014, dat gisteren door het college is vastgesteld. Het programma draagt bij aan de ambitie van het college om te werken aan een stad waar mensen kunnen leven in een gezonde, groene, schone en veilige omgeving.

Wethouder De Rijk: “Het is fijn als iedereen op een paar honderd meter van zijn huis het groen in kan. Als er goede plannen zijn voor groen in de buurt dan horen we dat graag.”

€400.000 per wijk voor groenplannen
In 2011 rondt de gemeente de eerder aangehouden wijkgroenplannen van de wijken Noordoost en Zuid af. Deze plannen gaat de gemeente samen met bewoners ontwikkelen. Daarna start het uitvoeren. De gemeente begint dit jaar ook met wijkgroenplan Noordwest. Voor de uitvoering van de wijkgroenplannen is per wijk ruim € 400.000 beschikbaar.

Verbeteringen aan groenstructuren zichtbaar maken
Daarnaast zullen in 2011 verbeteringen aan andere groenstructuren in de stad zichtbaar worden, zoals het Amsterdam-Rijnkanaal Park bij Kanaleneiland, het Noordse park en het Klopvaartplantsoen in Overvecht. Andere projecten zijn Marco Poloplantsoen in Kanaleneiland, de Klopdijk en de Spoorstrook in Overvecht, een groene route tussen de Lunetten, de groene oevers langs de Minstroom, de aanleg van een Japanse heemtuin in het Maximapark en het versterken van de bomenstructuur onder andere in het Wilhelminapark. In de stadsrand gaat het om Amelisweerd en een faunapassage onder de Biltse Rading.

Eigen investeringsgeld
Het Meerjaren Groenprogramma  wordt jaarlijks door B&W vastgesteld. Het programma bundelt de verschillende activiteiten in de stad die tot doel hebben meer groen of kwalitatief beter groen te maken. Belangrijkste onderlegger is het Groenstructuurplan ‘Stad en Land verbonden’, 2007. Dankzij eigen investeringsgeld lukt het in veel gevallen om cofinanciering voor de projecten te organiseren.

Bron:
Gemeente Utrecht

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.