Upda­te ‘Aanvalsplan bomen’ gemeen­te Den Haag

Met extra geld is in 2009 in Den Haag gestart met het inha­len van de ach­ter­stand op het plan­ten van bomen. In totaal wor­den er 4.400 bomen geplant. Er zijn nu 3.400 bomen geplant sinds het voor­jaar van 2009. In novem­ber wordt gestart met het plan­ten van de laat­ste 1.000 stuks. Daar­na is de hele ach­ter­stand weg­ge­werkt.

De war­me nazo­mer vorig jaar zorg­de ervoor dat het blad pas laat van de bomen viel. Ver­vol­gens was de maand novem­ber erg nat en zat in janu­a­ri en febru­a­ri de vorst flink in de grond. Geluk­kig werd het weer in april gun­sti­ger en kon er lang wor­den door­ge­plant.

Bron:
Gemeen­te Den Haag