UMC legt groe­ne patio’s aan op bestaan­de daken

Het Uni­ver­si­tair Medisch Cen­trum Utrecht (UMC) krijgt bin­nen­kort op een nieu­we dak­op­bouw vier groe­ne patio’s, met als doel de gezond­heids­toe­stand van de patiënten te bespoe­di­gen.

Het UMC maakt met deze groe­ne patio’s gebruik van het weten­schap­pe­lijk onder­zoek dat men­sen die wonen en wer­ken in een groe­ne omge­ving zich pret­ti­ger en gezon­der voe­len dan men­sen die van groen ver­sto­ken blij­ven.

Ook blijkt uit onder­zoek dat ziekenhuispatiënten snel­ler her­stel­len wan­neer zij zicht heb­ben op bomen, hees­ters en vas­te plan­ten.

De patiënten in het UMC krij­gen een direct uit­zicht op het groen.

Arti­kel:

Bron:
Leven op daken