Tui­nen­wed­strijd: ‘Wie heeft de mooi­ste mini-tuin van Limburg?’

Media Groep Lim­burg orga­ni­seert dit jaar voor de vijf­de keer een tui­nen­wed­strijd waar­in deze keer de mini-tuin cen­traal staat. De wed­strijd is inmid­dels al uit­ge­groeid tot een eve­ne­ment waar veel Lim­burg­se tuin­lief­heb­bers naar uit­kij­ken.

Deel­na­me is moge­lijk in drie categorieën: de bal­k­on­tui­nen, dak­tui­nen en klei­ne stads­tui­nen (maxi­maal 30 tot 35 vier­kan­te meter). 
Een jury, bestaan­de uit tuin­des­kun­di­gen, beoor­deelt de inzen­din­gen en maakt een voor­se­lec­tie van tui­nen die bezocht wor­den voor een nade­re beoor­de­ling. Eind sep­tem­ber, begin okto­ber wordt de win­naar bekend­ge­maakt.

Bron:
Dag­blad De Lim­bur­ger