Toeristenbureau zet ‘groene’ aspecten van Nederland in schijnwerpers

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) lanceerde op 28 februari het internationale evenementjaar ‘Holland Naturally… featuring Floriade 2012’. Het evenementjaar zet, met de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade in Venlo als dragend element, het komende jaar de ‘groene’ aspecten van Nederland in de schijnwerpers. Het gaat daarbij om de nationale parken, nationale landschappen en de belangrijkste watergebieden. Het evenementjaar zal naar verwachting minimaal 200.000 extra buitenlandse (verblijfs)toeristen opleveren.

“Een internationaal evenementjaar draagt voor Nederland bij aan extra buitenlandse toeristen, extra bestedingen, een grotere naamsbekendheid en lading voor het merk Holland”, aldus Conrad van Tiggelen, directeur destinatiemarketing NBTC. “Nu de sectoren natuur en toerisme beide hard getroffen worden door bezuinigingen, is het zaak om (nog) beter in te spelen op de behoeften van de bezoeker. Onder het motto ‘Holland Naturally’ zetten wij Nederland (inter)nationaal op de kaart als aantrekkelijke bestemming met een divers, kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar natuuraanbod.” 

Lekker weg in de natuur
Er is een internationale website ontwikkeld in het Nederlands (www.lekkerwegindenatuur.nl), Duits (www.hollandnaturland.de) en Engels (www.hollandnaturally.com). Wereldwijd voert het NBTC tijdens het evenementjaar een PR-campagne om meer bekendheid te creëren voor het Nederlandse natuuraanbod. Daarnaast wordt in de buurlanden België en Duitsland en op de binnenlandse markt een marketingcampagne ontwikkeld onder het motto ‘actief genieten in de natuur’. 

Economisch belang  
In 2011 brachten ruim 2 miljoen buitenlandse toeristen een bezoek aan een bos of een natuurgebied en daarbij besteedden zij zo’n 580 miljoen euro. Daarnaast recreëerden er in 2011 bijna 4 miljoen Nederlandse vakantiegangers in de Nederlandse natuur, waarbij ruim 800 miljoen euro werd uitgegeven. In totaal leverden deze binnen- en buitenlandse toeristen zo’n 1,3 miljard euro op voor de Nederlandse economie. 

Langetermijnsamenwerking   
Het evenementjaar is tevens de opmaat voor een structurele samenwerking tussen toerisme en natuur. 28 februari is daartoe de eerste aanzet gedaan. Met de grootste natuurbeheerorganisaties en toeristisch recreatieve partijen zijn kansen voor de (inter)nationale marketing van de Nederlandse natuur besproken. Op basis hiervan wordt een plan uitgewerkt met speerpunten op de korte termijn.

Bron:
NBTC