Toelichting op onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur

Op 20 september 2011 zijn het rijk en de onderhandelingsdelegatie van het IPO  (Interprovinciaal Overleg) een onderhandelingsakkoord overeengekomen over de decentralisatie natuur.

In het akkoord is afgesproken dat de provincies tot 24 december 2011 de tijd hebben om goedkeuring te verkrijgen van Provinciale Staten. De toelichting op het onderhandelingsakkoord geeft ‘artikelsgewijs´ een nadere toelichting op het akkoord. Daarmee heeft iedereen een zo uniform mogelijk uitleg van het onderhandelingsakkoord.

Bron:
IPO

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.