Toegang tot natuur vermindert depressie en obesitas.

Volgens een Europees onderzoek hebben mensen die wonen dichtbij bomen, in een groene omgeving een kleinere kans op het krijgen van obesitas, inactiviteit en afhankelijkheid van antidepressiva. Voor Schotse mannen van middelbare leeftijd die wonen in een groene omgeving ligt het sterftekans 16% lager dan bij hun leeftijdsgenoten die wonen in stedelijke omgevingen zonder groen. Zwangere vrouwen functioneerde beter dankzij het wonen in een groene omgeving, ze hadden een lagere bloeddruk en baarden grotere baby’s. Volgens het onderzoek zorgt een groene omgeving bovendien voor minder allergieën, een hoger gevoel van eigenwaarde en een betere mentale gezondheid.
Het onderzoek is uitgevoerd door elf onderzoekers van het Institute for European Environmental Policy (IEEP). In een jaar tijd hebben zij meer dan 200 academische onderzoeken bestudeerd. Het gaat om een primeur: nooit eerder is er in het vakgebied van natuur, gezondheid en welzijn een zo groot en breed opgezet onderzoek verricht. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Friends of the Earth Europe.
Volgens Robbie Blake van Friends of the Earth Europe is het bewijs groot en sterk, dat gemeenschappen en mensen alleen kunnen gedijen als ze toegang hebben tot de natuur. “We hebben allemaal de natuur nodig in ons leven. Die geeft ons vrijheid en helpt ons gezond te leven, maar achtergestelde gemeenschappen zijn routinematig afgesloten van de natuur in hun omgeving en dat is verstikkend voor hun welzijn.” Dit fenomeen wordt benoemd in verschillende artikelen die gebruikt zijn in het onderzoek. De onderzoekers signaleren een onlosmakelijke band tussen enerzijds maatschappelijke ongelijkheid, zoals ongelijkheid in rijkdom en anderzijds de mate waarin bevolkingsgroepen toegang hebben tot de natuurlijke omgeving.
De directeur van IEEP Patrick ten Brink prees Europese steden zoals Oslo en Vitoria-Gasteiz, die stappen ondernemen om de natuur toegankelijk te maken voor iedereen. “We moeten ons hierdoor laten inspireren en samenwerken, zodat alle Europeanen binnen de komende tien jaar de natuur binnen 300 meter van hun huizen hebben.”
Uit eerder Amerikaans onderzoek bleek al, dat ziekenhuispatiënten die uitzicht hadden op bomen vanaf hun ziekenhuisbed een dag eerder ontslagen werden, dan die zonder dat uitzicht.