Think Pink plant 500 bomen voor slacht­of­fers borst­kan­ker

De Bel­gi­sche borst­kan­ker­cam­pag­ne Think-Pink heeft gis­te­ren voor de twee­de maal een bos geplant. De ver­e­ni­ging plant­te gis­te­ren 500 eiken­bo­men in Water­maal-Bos­voor­de. De actie maakt deel uit van de bewust­ma­kings­cam­pag­ne die de ver­e­ni­ging voert in de strijd tegen borst­kan­ker.

Met de aan­plant van 1,5 ha eiken wil Think-Pink alle vrou­wen en man­nen her­den­ken die aan borst­kan­ker stier­ven en die­ge­nen steu­nen die momen­teel vech­ten tegen deze ziek­te. Jaar­lijks krij­gen in Bel­gië bij­na 10.000 vrou­wen te horen dat ze borst­kan­ker heb­ben. Elke dag ster­ven zeven vrou­wen aan borst­kan­ker in Bel­gie.

Beter mili­eu
Daar­naast levert dit bos bij aan een beter mili­eu.  â€œAlgemene mili­eu­kwa­li­teit heeft een belang­rij­ke impact op ons leven. Daar zijn alle weten­schap­pers het over eens. En met die mili­eu­kwa­li­teit is het de afge­lo­pen decen­nia niet zo goed gesteld. We wil­len met dit bos dan ook niet alleen fami­lies die gecon­fron­teerd wor­den met borst­kan­ker steu­nen, maar ook een sig­naal geven dat alge­me­ne mili­eu­kwa­li­teit ook belang­rijk is voor onze gezond­heid. Een extra bos zorgt niet alleen voor extra zuur­stof maar ook voor extra rust en recre­a­tie­ve mogelijkheden,” aldus Think-Pink voor­zit­ter Hei­di Van­seve­nant.

In maart wer­den een 400-tal eiken, lin­den en bos­wil­gen geplant in Moer­be­ke-Waas.

Bron:
Goed­ge­voel Think Pink