The­ma bij­een­komst ‘Burgerschouw’

Op don­der­dag 14 juni orga­ni­seert CROW Leven­de Stad samen met gemeen­te Zoe­ter­meer een bij­een­komst over bur­ger­schouw. Het doel van de bij­een­komst is dat de deel­ne­mers aan de hand van de aan­pak van Zoe­ter­meer erva­rin­gen uit­wis­se­len over de bur­ger­schouw. Wat wil je ermee berei­ken, wel­ke vra­gen stel je, wat doe je met de resul­ta­ten, en hoe orga­ni­seer je het?