Symposium: ‘Vrijetijdslandschappen op nieuwe gronden!’

De Nederlander recreëert het liefst in het groen. Hiervoor zijn wandel- en fietspaden nodig en zwemplassen, speelvelden, ruiterpaden en andere recreatievoorzieningen. Rond de grote steden is er echter een groot tekort. Tot voor kort was de aanleg en het beheer van recreatie voorzieningen vanzelfsprekend in handen van de overheid en de terreinbeherende organisaties.

Maar door bezuinigingen en andere maatschappelijke en economische ontwikkelingen is het recreatieveld in verandering. Kan het misschien anders? Kunnen ondernemers en andere grondeigenaren gezamenlijk zorgen voor een aantrekkelijke groene vrijetijdsomgeving?

Goede voorbeelden
In Nederland zijn al veel voorbeelden dat het anders kan. Er zijn publieke recreatievoorzieningen door ondernemers opgezet, recreanten die hun eigen rol op pakken en er zijn veranderingen in landschappen die interessant zijn voor zowel recreanten als de bestaande eigenaren van de (agrarische) grond.

Voorbeelden:

  • De gemeente Heerhugowaard die 1,5 mio bespaart door publieke recreatie samen met de agrarische sector te organiseren.
  • Inwoners die gezamenlijk hun eigen recreatie organiseren in groendomein ’t Wasven.
  • Nieuwe financieringsvormen, zoals ‘crowdfunding’ bij klein Mariëndaal.
  • En inventieve agrariërs die met een combinatie van talrijke functies het landschap verrijken.

De initiatiefnemers, Bureau Buiten, Terra Incognita, ANWB, Taskforce Multifunctionele Landbouw, nodigen u uit om met ons deze uitdaging aan te gaan en gezamenlijk na te denken over nieuwe kansen voor vrijetijdslandschappen, los van de oude kaders. Laten we met nieuwe ogen kijken naar recreatie op het platteland rond de steden.

Download de uitnodiging »

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.