Stimuleer groen ondernemerschap

De Raad voor het Landelijk Gebied constateert dat veel rapporten en onderzoeken de waarde van groen onderschrijven. Ook zijn er veel goede plannen voor uitbreiding en bescherming van natuur en landschap. Maar analyses en rapporten laten ook steeds weer zien dat de realisatie van groen achterblijft bij de ambities. Dit is het gevolg van de lage prioriteit van groen op de (lokale) politieke agenda en de geringe opbrengstpotentie. Maar er zijn ook voorbeelden van succesvolle arrangementen voor de ontwikkeling en het beheer van groen in de woonomgeving. Het blijkt dat groen juist wél succesvol tot stand kan komen met inbreng van private partijen en betrokkenheid van burgers. De raad heeft de randvoorwaarden voor die successen bestudeerd en beschreven in het advies ‘ondernemend in groen’. Dit advies is aangeboden aan minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Volledige informatie:
Lees hier het advies

Ook interessant:
Prachtwijken, burgerparticipatie

Bron:
Raad voor het Landelijk Gebied