Stichting De Groene Stad constateert grote eensgezindheid in Tweede Kamer

Meer groen voorkomt hittestress in steden…
De opwarming van onze steden – hittestress – was dinsdagavond 5 september aanleiding voor een debat in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu werd geconfronteerd met een ongekend eensgezinde Kamer: meer groen in de stad is één van de belangrijkste oplossingen voor dit en andere problemen zoals wateroverlast die voortkomen uit klimaatverandering. Stichting De Groene Stad is blij met de door de Tweede Kamer uitgesproken steun voor haar werk. De afgelopen drie jaar voerde DGS een bewustwordingscampagne. Daarin stond de belangrijke rol die vergroening kan spelen bij het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, centraal.
Initiatiefnemer van het debat was Stientje van Veldhoven (D66). Zij noemde als actuele voorbeelden van mondiale klimaatverandering de rampzalige overstromingen in De Verenigde Staten en Azië. Ze stelde dat we in Nederland maatregelen moeten treffen om voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Volgens het KNMI komt hevige neerslag veel vaker voor dan vroeger. Ook luchtvervuiling, opwarming- en fijnstofproblemen in onze steden hangen samen met klimaatverandering. Van Veldhoven concludeerde dat uitbreiding van het groen essentieel is voor een klimaatbestendige, duurzame stad. Groen verbetert het milieu, zorgt voor minder luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en brengt verkoeling.
Remco Dijkstra van de VVD benadrukt dat steden leefbaar moeten blijven en moeten werken aan het vergroten van de bewustwording van het belang van groen. Lammert van Raan van de PvD benadrukte dat te vaak verkeerde prioriteiten vergroening in de weg staan.
Cem Lacin van de SP gaf aan dat tegels vervangen moeten worden door groen. Tenslotte betoogde Suzanne Kröger van Groen Links dat parkeerterreinen, sportvelden, schoolpleinen, daken en gevels allemaal veel groener zouden kunnen worden gemaakt. Volgens haar zou het Rijksvastgoedbedrijf het goede voorbeeld moeten geven.
Grote eensgezindheid in de Tweede Kamer dus over het belang van een Groene Stad. In een aantal moties werd de urgentie van meer groen in de stad, groene daken en gevels onderstreept.
Staatsecretaris Sharon Dijksma van IenM gaf aan dat het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie en de Nationale Klimaatstrategie (NAS) eraan moeten bijdragen aan een grotere klimaatbestendigheid van Nederland. Ze onderstreepte de relevantie van deze plannen en benadrukte het belang van voortgang.
Wat betreft de bewustwording van het belang van vergroening van steden speelt stichting De Groene Stad een belangrijke rol. De Groene Stad geeft al jaren voorlichting, belicht succesvolle praktijkvoorbeelden en deelt nieuw wetenschappelijk inzichten met beleidsmakers, politici en bestuurders. De Groene Stad stimuleert op deze manier een grotere, effectieve inzet van groen in onze steden. Zie hiervoor onze website www.degroenestad.nl of volg ons op Facebook https://www.facebook.com/degroenestad/