Start van een zoektocht naar nieuwe concepten Groen & Gezondheid

Met dit essay wordt de aandacht gevraagd voor de zoektocht naar nieuwe verbindingen tussen stad en land in relatie tot welzijn en welbevinden. Waar op andere terreinen de verbinding tussen stad en land in de loop der tijd is vervaagd, is juist op dit terrein van oudsher een verbinding gebleven. Denk aan kuuroorden, zomervakanties voor armlastige kinderen op boerderijen, ‘gekke Eddie’ als knecht bij de boer, enzovoorts. Blijkbaar heeft het platteland of het buitenleven een goed effect op ‘zieke’ mensen of mensen die tijdelijk uit evenwicht zijn. De laatste jaren is deze verbinding weer meer in de belangstelling komen te staan, wat blijkt uit de toename van het aantal zorgboerderijen de laatste jaren en de recente aandacht voor het thema groen en gezondheid bij overheden en (maatschappelijke) organisaties.
Trefwoorden bij dit essay zijn: gezondheidsproblematiek, ruimtelijke planning