Stadsrandgebieden belangrijk voor natuur

Het groen in de stadsranden kan een nog belangrijkere rol spelen voor de natuur dan nu al het geval is. Dit is één van de conclusies van de afgelopen Groene Peiler van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH). Om de betekenis van de gebieden rond de stad voor de biodiversiteit te vergroten is een goede inrichting en een goed beheer onmisbaar.

Uit de peiling bleek dat bijna negentig procent van de respondenten van mening is dat het Rijk en de provincie meer geld beschikbaar moet stellen. Opvallend is dat ruim zeventig procent van de ondervraagden vinden dat ook bedrijven moeten investeren in een groene woonomgeving voor hun werknemers. Dat er van de natuur in de buurt van steden veel gebruik wordt gemaakt, blijkt wel uit de antwoorden die men gaf op de vraag “in hoeverre maken uw familie en vrienden gebruik van de natuur?” Ruim zeventig procent van de mensen geeft aan dat de meeste mensen naar de nabije natuur gaan om te genieten van de flora en fauna en om te recreëren.

Enquêtepanel
De Groene Peiler is het online enquêtepanel van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland. Viermaal per jaar wordt er door de NMZH een peiling verstuurd. Aan de peiling “Natuur in de buurt van de stad?” hebben 206 Zuid-Hollandse bewoners meegedaan.

Bron:
Milieufederatie