Staatssecrataris Henk Bleker: “Groen is je geld meer dan waard”

“Een groene stad, dat is natuurlijk een stad met een sterke economie. Klanten vinden groen aantrekkelijk. Een huis of locatie in een groene omgeving is flink meer waard. En wie dacht dat dit alleen voor middelgrote kantoren geldt, heeft het mis. Multinationals vinden dit heel belangrijk.”

Dit zegt staatssecretaris Henk Bleker van economische zaken, landbouw en innovatie in een interview met Groen en de Stad.

Groen is het geld meer dan waard
“Gelukkig zien bestuurders, bedrijven en bewoners van steden zelf hoe belangrijk natuur en groen in en om de stad is. Voor groen krijg je veel meer terug. Groen is je geld meer dan waard. Ik vind het fantastisch om te zien dat dit zo wordt opgepakt.”

Trots op groene steden
Bleker laat weten trots te zijn op onze groene steden. “Nederlandse steden zijn niet voor niets drie jaar achter elkaar winnaar geworden in de Entente Florale competitie om de groenste Europese stad. In 2009 was het Arnhem, in 2010 Vlaardingen en dit jaar Deventer.”

Internationaal
In het interview geeft Bleker aan het groen ook in het buitenland onder de aandacht te brengen. “Bij handelsmissies wijs ik mogelijke partners graag op interessante ideeën rond groen in de steden.”

‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’
Gisterenmiddag werd tijdens de conferentie ‘Sterke stad, groene stad’ in Amersfoort de intentieverklaring ‘Behoud en ontwikkeling van groen in een stedelijke omgeving’ getekend tussen het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I), Nicis Institute, Vereniging van Nederlandse gemeenten en Entente Florale. Het doel van deze verklaring is om de maatschappelijke en economische waarde van groen de komende jaren stevig op de agenda te zetten.

Bron:
Nieuwsbrief Groen en de Stad, november 2011

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.